Remont drogi na ulicy Grunwaldzkiej (na zdjęciu). Tu m.in. przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. Malczewskiego i Krótką, wybudowane zostaną chodniki, zjazdy, zatoki i miejsca postojowe, przebudowane zostaną też sieci: sanitarna, deszczowa, gazowa i wodociągowa. Rozebrane zostaną również: słupy oświetleniowe, budynek usługowy oraz dawny plac gier i zabaw. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na jesień tego roku, a jej koszt, to ponad 5,8 mln zł. Tu gmina otrzymała 2 mln zł dofinansowania, a 3,8 to wkład własny.