Kreatywni - Dwie altany i boisko

Projekt pn. ?Kreatywni? ? budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu.

Beneficjent: Gmina Choszczno

Nr umowy: 00326-6935-UM1610508/18

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stary Klukom bezpośrednio przyczyniającej się do poprawy jakości życia jej mieszkańców, poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej tj. utworzenie centrum społeczno-kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Stary Klukom oraz organizacji oddolnej inicjatywy na nowo wybudowanym obiekcie.
Osiągnięcie ww. celu możliwe będzie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez utworzenie przedmiotowego centrum oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych jakim jest zastosowanie lampy solarnej do oświetlenia nowowybudowanego centrum.

Projekt realizowany w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy Leader? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wartość projektu to: 91 965,30 zł
Wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi: 58 517 ,00 zł

Operacja pn. ?Kreatywni? ? budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu, mającej na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej przyczyniającej się do poprawy jakości życia mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plenerowe altany, boisko i część rekreacyjna to elementy kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który w sobotę otwarto w Starym Klukomiu. Nowo wybudowany obiekt kosztował prawie 100 tys. złotych, z czego prawie 60 tys. dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Choszczno 2019 - Miejsce dla kreatywnych

     W sobotę w Starym Klukomiu odbył się piknik rodzinny, w trakcie którego oddano do użytku nowo wybudowany kompleks sportowo-rekreacyjny, składający się z boiska do piłki nożnej, dwóch plenerowych altan, a także oświetlenia, ław, stołów, ogniska, koszy na śmieci i parkowych ławek. ? O tym, że we wsi potrzebne jest takie miejsce, mieszkańcy najczęściej mówili na zebraniach sołeckich, jak i też przy okazji plenerowych imprez, które zazwyczaj organizowane były na placu leżącym tuż przy ruchliwej drodze. Ten obiekt został tak pomyślany, aby mogły korzystać z niego zarówno dzieci, jak i dorośli, a nas cieszy szczególnie to, że otrzymał prawie 60 tys. dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ? mówił wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK.

Choszczno 2019 - Miejsce dla kreatywnych

     To właśnie on i sołtys TOMASZ KMIEĆ przytrzymali wstęgę, którą w sobotę oficjalnie  przecięła EMILIA PRZEPIÓRSKA. Potem był piknik, w trakcie którego m.in. odbył się mecz piłkarski. Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich poczęstowały wszystkich słodkimi wypiekami, a przy ognisku można było posmakować pieczonych kiełbasek i ziemniaków. ? Cały obiekt cieszy, ale ważne jest też to, że ulokowany został daleko od drogi biegnącej przez wieś. Mamy też w końcu fajne miejsce do spotkań, więc liczę na to, że częściej i właśnie tu organizować będziemy wszystkie imprezy plenerowe ? powiedział T. Kmieć. Dodał, że to także alternatywna przestrzeń dla dzieci, które do tej pory korzystały tylko z zajęć prowadzonych w świetlicy środowiskowej.
Marta Naskręt, (tk)